h1

Karol Bunsch – Odnowiciel

April 24, 2012

Opis:

Akcja toczy się w latach 1039-1047. Opowiada o powrocie Kazimierza Odnowiciela do kraju, próbie odbudowy i scalenia wyniszczonej ojczyzny.

Młody Kazimierz, syn Mieszka II na wezwanie możnych powraca z wygnania. Zastaje kraj wyniszczony i wyludniony na skutek kilkuletniego bezkrólewia, reakcji pogańskiej i najazdu Brzetysława I. Wsparty przez cesarza Henryka III podejmuje się nie lada wyzwania – odbudowy zrujnowanego państwa. Wrodzoną mądrością i łagodnością zjednuje sobie możnych dokonując dzieła odbudowy. Napotyka jednak na poważny problem. Mojsław, wojewoda mazowiecki, który urósł w siłę w okresie zamętu, nie zamierza złożyć przysięgi posłuszeństwa. Jedyną alternatywą staje się interwencja zbrojna na Mazowszu.

Ocena: 8/10

Krótka (170 stron) opowieść o Kazimierzu Odnowicielu. Jak zwykle w tle mamy wydarzenia historyczne, a losy znanych nam postaci z kart historii przeplatają się z fikcyjnymi osobami. Opis więc pasuje do każdej książki z cyklu “powieści piastowskie”. I tak w sumie jest – kolejna z serii – równie dobra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: