h1

Stephen W. Hawking “Krótka historia czasu”

June 14, 2010

Opis:

Autor przedstawia idee prezentujące najnowsze odkrycia w dziedzinie badania wszechświata; wykracza poza teorię względności, mechanikę kwantową i wielki wybuch, aby sięgnąć do tańca geometrii, który doprowadził do powstania wszechświata, krainy zjawiskowych zdarzeń fizyki cząstek elementarnych, w której materia zderza się z antymaterią.

Ocena: 8/10

Hawking pisząc tę książkę sugerował się wskazówką znajomego, który stwierdził, że każdy wzór, fizyczny lub matematyczny, użyty w książce, zmniejszy ilość jego czytelników o połowę. Dlatego w całej książce znajdziemy tylko jeden: E=mc^2. Myślę, że każdy kto trochę myśli o fizyce, powinien zajrzeć do tej pozycji. Nie można powiedzieć, że książka nie jest pisana naukowym językiem, ale Hawking pisze ją w sposób przystępny dla każdego. Dodatkowo słownik pojęć na końcu książki pozwala łatwo podsumować wiedzę zdobytą podczas czytania książki.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: